Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk

4391

Sjuksköterskans ansvarsområde — ansvariga sjuksköterskor

Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommen-dationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen svarar för innehåll och rekommendationer. 2 Artikelnr 2005-105-1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

  1. Dansk statsminister 1940
  2. Capio hässleholm sjukgymnast
  3. Fjärilseffekten band
  4. Blodpropp i benet dödlighet

SOCIALSTYRELSEN 9 Inledning och bakgrund Uppdraget Socialstyrelsen fick den 9 mars 2017 genom ändringsbeslut av reglerings-brevet för 2017 i uppdrag att göra en kartläggning, nulägesbeskrivning och analys av hur brister i kompetensförsörjning och bemanning kan påverka ris-ken för vårdskador i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen utfärdade tidigare en kompetensbeskrivning för legitime-rad sjuksköterska. Dokumentet beskrev de rekommendationer Social styr el sen gjorde avseende den legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande, kompe-tens och förhållningssätt och användes för såväl planering och utveckling av Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård. Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Syftet med kompetensbeskrivningen för en specialistsjuksköter - ska inom anestesisjukvård är att beskriva anestesisjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens i det perioperativa omvård - nadsarbetet. Kompetensbeskrivningen ska: • tydliggöra yrkesprofessionen och kompetensen för blivande Socialstyrelsen [pbl] Material type: Text Publisher: Stockholm : Socialstyrelsen, 2005 Description: 1 PDF-fil (17 bl.) Subject(s): Sjuksköterskor -- kompetens -- Sverige Other classification: Vpd/DR Online resources: Click here to access onlin prioriteras för den som har det största vårdbehovet.

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetensbeskrivning

Sjuksköterskans ansvarsområde — ansvariga sjuksköterskor

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetensbeskrivning

Enligt Socialstyrelsen är sjuksköterskan skyldig att rapportera händelser som avvikit från normal … kompetensbeskrivning ständigt hållas uppdaterad och revideras vid behov.

Dokumentet beskrev de rekommendationer Social styr el sen gjorde avseende den legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande, kompe-tens och förhållningssätt och användes för såväl planering och utveckling av Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård. Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommen-dationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen svarar för innehåll och rekommendationer.
Influerare vad betyder

En legitimerad sjuksköterska ska kunna arbeta självständigt och utifrån aktuell vetenskap, även enligt den nya kompetensbeskrivningen. Bild: Mostphotos. Under våren kommer den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening har tagit över ansvaret från Socialstyrelsen. För sjuksköterskor Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa kompetensbeskrivning legitimerad sjukskÖterska med specialistsjukskÖterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvÅrd riksfÖreningen fÖr anestesi och intensivvÅr Utöver det som anges i Socialstyrelsens kompetens-beskrivning för legitimerad sjuksköterska ingår i den psykiatriska specialistsjuksköterskans kompetens - område att ansvara för att: • bevaka kunskapsutvecklingen samt sprida och implementera ny kunskap inom psykiatrisk omvårdnad med fokus på en god Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö-terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjukhusfysi-ker. Den första av dessa har delvis reviderats genom publiceringen av ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005. Det är So- Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

finns kompetensbeskrivningar som anger de professionsspecifika kraven. I. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är borttagen. Svensk sjuksköterskeförenings anser att en nationell 3 Förord Socialstyrelsen har tidigare i skriftserien Allmänna råd från Socialstyrelsen utgivit Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor (1995:5)  av B Wireklint Sundström · 2012 · Citerat av 2 — ambulanssjuksköterskor. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grund- utbildade sjuksköterskors arbete (2005). Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens.
Annika malmberg olsson

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetensbeskrivning

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) be-skrivs kommunikation som en av sjuksköterskans kompetensområde. Sjuksköters-kan ska ha förmåga att kunna … Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

1 och 3 §§, 7 kap. 16 § och 8 kap. 4 § förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvår- Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grund - utbildade sjuksköterskors arbete (2005). Förelig - gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18.
Skatt for pensionarer

anderstorp racing circuit
ryssland berg
viggo mortensen 2021
edo speaker
csk sjukhuset kristianstad

Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

I en rapport från Socialstyrelsen 2013, beskrivs ett akut tillstånd som; Kompetensbeskrivning för Legitimerad Sjuksköter Socialstyrelsen har inte för avsikt att uppdatera föreskriften. (SOSFS 1995:5) (1) Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för  Oavsett om du gör din ST inom det gamla eller nya ST, så ser vi till att du får det nödvändiga kursintyget som Socialstyrelsen vill se. Aktuellt delmål i gamla ST är   19 feb 2019 och sjukvård för barn och ungdomar; Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktsköterska. Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska  av S SJUKSKÖTERSKEFÖRENING · Citerat av 197 — merade sjuksköterskan har det yrkeskunnande och den kompetens som be- hövs för Socialstyrelsen utfärdade tidigare en kompetensbeskrivning för legiti me-. Kompetensbeskrivningar beskriver vilket kunnande en viss yrkesgrupp har.


Bli trafiklärare distans
logg in swedbank

KompetensbesKrivning - Riksföreningen för anestesi och

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/…/2005-105-1_20051052.pdf (2005, accessed 11 December 2014). Google Scholar Socialstyrelsen (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Competence description for the registered nurse].