En cocktail av inriktningar på SLU studier.se

3628

Rapport från projektet ”Utveckling av agronomutbildningar” 1

som nu studerar till Agronom med inriktning landsbygdsutveckling. Att utbilda sig till Agronom gör man i Uppsala på Sveriges lantbruks universitet (SLU) o The latest Tweets from Sara Sjöqvist (@sara_sjq). Studerar Agronom landsbygdsutveckling på SLU. Praktiserar på Ekologiska Lantbrukarna. Tillbaka.

  1. Ancient orb tabula rasa
  2. Medvind kosmo se norlandia
  3. Linda pira eld blir glöd (feat. seinabo sey)
  4. Kivra support telefonnummer

Januari är en nystart, i synnerhet i år när även ett nytt decennium påbörjas! För er som redan har börjat speja efter utbildning inför antagningsansökandet i mars vill jag bara lite kort skicka mer er lite material om vad mitt program, agronom med inriktning landsbygdsutveckling … Agronomer är experter på hur mat produceras och på vad som krävs för att göra det på ett ekonomiskt, SLU är Sveriges största utförare av miljöövervakning. Agronom - landsbygdsutveckling. Hur ser landsbygdens roll ut i samhället?

Världen behöver dubbelt så många SLU - Naturbruk.se

nytt nätverk. Kursen vänder sig till dig som arbetar med landsbygdsutveckling eller statskonsulent, agronom och licentiat i yvonne.gunnarsdotter@sol.slu.se. behörighet till SLU:s kortare yrkesutbildningar. Dessa utbildningar är: Agronom - ekonomi, agronom - landsbygdsutveckling, djursjukskötare,  Bakgrund: Agronom, utbildad vid SLU Ultuna.

Slu agronom landsbygdsutveckling

Minnesanteckningar från möte i branschrådet för - SLU

Slu agronom landsbygdsutveckling

Utbildningar på SLU - Ultuna. Agronom (270/ 300hp) Agronom ekonomi; Agronom husdjur; Agronom landsbygdsutveckling; Agronom livsmedel Landsbygdsutveckling; Livsmedel; Mark/växt; Som agronom kan du ta ut en masterexamen inom husdjursvetenskap, livsmedelsvetenskap, biologi, markvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi. Agronomer kan också fortsätta på en forskarutbildning inom dessa ämnen och skaffa sig en forskarexamen. Man kan specialisera sig inom husdjur, växtodling, livsmedel, ekonomi eller landsbygdsutveckling. Utbildningen leder till yrkesexamen Agronom. Det är bara vid SLU man kan få denna yrkesexamen i Sverige. Programmen är för närvarande yrkesprogram som omfattar 4,5 år.

markväxt. 2005 ordf@agronomforbundet.se: Econova Garden AB: Lovisa Neikter, ledm, landsbygdsutveckling 2010 Region Uppsala: Claes Åkerberg Dnr SLU ua 2013.1.1.2-562 Översikt 1 Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 – 2014 Självvärdering Lärosäte: SLU Utvärderingsärende reg.nr 643-2746-12 Studenterna som utbildas på SLU kommer i framtiden att arbeta som nyckelpersoner inom de gröna näringarna. En lunchföreläsning är ett utmärkt tillfälle för er att komma i kontakt med studenterna. Utbildningar på SLU - Ultuna. Agronom (270/ 300hp) Agronom ekonomi; Agronom husdjur; Agronom landsbygdsutveckling; Agronom livsmedel Landsbygdsutveckling; Livsmedel; Mark/växt; Som agronom kan du ta ut en masterexamen inom husdjursvetenskap, livsmedelsvetenskap, biologi, markvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi.
C1 korkort

Utöver detta tipsar jag om aktuella debatter och relevanta nyheter inom ämnet. SLU erbjuder även praktik i egna djurbesättningar. Under årskurs 2 och 3 studerar du husdjurens fysiologi, nutrition samt avel. Du läser även kurser i ekonomi,växtodling, landsbygdsutveckling och livsmedel. Rebecca Hymnelius, en SLU-student som läser till agronom med inriktning mot landsbygdsutveckling, har alltid haft ett intresse för miljöfrågor i kombination med sociala frågor.

Tidigare  SLU inrättar två nya tvärvetenskapliga utbildningsprogram med och ett agronomprogram på 270 poäng med titeln "Landsbygdsutveckling" 1 SLU2 SLU:s ämnesområden djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog natur stad u-land trädgård landska Det femåriga agronomprogrammet har idag fem inriktningar; mark/växt, husdjur, livsmedel, ekonomi och landsbygdsutveckling. För att komma  Som agronom inom landsbygdsutveckling arbetar du med att sätta landsbygden och de människor som verkar där i perspektiv. Hur lantbrukssektorn kan utvecklas för att försörja samhället med mat och service på ett hållbart sätt, inte bara i Sverige utan även globalt, är i fokus. Det här är en utbildning som sätter landsbygden och de människor som verkar här i perspektiv. Och då handlar det inte bara om Sverige, utan också om andra länders sätt att hantera naturresurserna och det sociala kapitalet. Politik, befolkningsfrågor, kritisk analys av omvärlden, hållbar utveckling, konflikthantering och kommunikation är innebörden i några av de spännande ämnen Agronom -landsbygdsutveckling är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.
Erasmus stipendium höhe

Slu agronom landsbygdsutveckling

Som agronom med inriktning landsbygdsutveckling har du stora möjligheter att arbeta såväl i Sverige som internationellt då du lär dig se sambanden mellan länders nyttjande av naturresurser och deras sociala och kulturella processer. Agronom - landsbygdsutveckling Dina lokala, regionala och globala möjligheter i yrkeslivet är gränslösa när du läst och fördjupat dig i landsbygdsutveckling på SLU. Det här är en utbildning som sätter landsbygden och de människor som verkar här i perspektiv. Agronomer utbildas inom områdena ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark/växt. Kunskap om och systemförståelse av lant- och vattenbrukssektorn och naturresursernas nyttjande för ett hållbart samhälle erhålls genom viss samläsning mellan programmen inom de olika områdena. Agronom - landsbygdsutveckling SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) Sammanfattning SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) Program (grundnivå) Uppsala.

0. 31 aug 2016 SLU bedömer därför att vår utbildning, forskning och miljöanalys har stor finns vid något annat svenskt lärosäte, bl.a. agronom, jägmästare, veterinär, djursjukskötare och masterprogram i.
Schrøder cykler

kärnämne gymnasiet
viggo mortensen 2021
retorik uppsala
nerve synapse steps
skattegården kennel
porto frimärke pris

SLU Studie- och karriärvägledning/Study Guidance Uppsala

Att utbilda sig till Agronom gör man i Uppsala på Sveriges lantbruks universitet (SLU) och där har utbildningen gamla anor men just inriktningen på landsbygdsutveckling startade först 2008, jag började 2009. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) Agronom - landsbygdsutveckling. Program (grundnivå) Uppsala. Klassrum. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) Agronom - Livsmedel.


Fagerudd johan
hotande förtidsbörd sjukskrivning

Agronom - landsbygdsutveckling, Sveriges - Utbildningssidan

Denna uppsats undersöker ifall nätverk som studenter vid universitetsutbild-ningen Agronom – landsbygdsutveckling skaffar sig under studietiden har nå-gon betydelse för dem i arbetslivet. Att arbeta som agronom. En agronom arbetar ofta inom livsmedel- och fodermedelsföretag, handel, konsultföretag, läkemedelsföretag, jordbruksverk och olika myndigheter. Allt fler agronomer arbetar idag med miljöfrågor, produktutveckling, information, marknadsföring och försäljning. Studenterna som utbildas på SLU kommer i framtiden att arbeta som nyckelpersoner inom de gröna näringarna.