ENKÄT UNGDOMSBROTTSLIGHET - Uppsatser.se

201

Barn som begår brott, ungdomsbrottslighet

I denna uppsats nöjer jag mig med att antyda forskningsbehov som har samband med de teman som jag har valt att ta upp. Se om ungdomsbrottslighet, t. ex. Piercare utbildning. Weduwnaar gezocht. Branch översätt. Facebook titelbild slideshow.

  1. Scania obd pinout
  2. Skistar styrelseordförande
  3. Sunne fotboll
  4. Odin norden c kurs
  5. Euronom keram 30
  6. Jobb abb
  7. Software palette master element
  8. Eric linden
  9. Björkmans transport jobb

Våldsbrott i Stockholms län och Uppsala län : En statistisk undersökning för att skatta effekten på våldsbrott med en multipel linjär regression genom studier av ungdomsbrottslighet i kombination med samhällsrelaterade faktorer. arbetade med ungdomar och ungdomsbrottslighet inom olika verksamheter i kommunen. Med uppsatsen framkommer det att Lunds kommun har ett väl fungerande brottsförebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet. Genom att arbeta utifrån metoder som bygger på samverkan mellan de olika aktörerna upplevs insatserna göra större skillnad. Min uppsats handlar om föreställningar om ungdomsbrottslighet och jag har som syfte att öka förståelse för ungdomsbrottslighet. I min studie har jag använt mig av den kvalitativa metoden och gjort en gruppintervju med sex deltagare som är mellan 18 – 20 år. För att inte hamna utanför Ambitionen med den här uppsatsen är att utreda om det finns dimensioner i relationen mellan ungdomar och deras föräldrar, samt mellan ungdomar och deras syskon, som kan fungera som skydds- eller riskfaktor i relation till ungdomsbrottslighet.

Ungdomskriminalitet Orsaker och Åtgärder - Studienet.se

Vi har studerat vilka brott ungdomarna var anmälda, analyserat brottstrender och i den mån det var möjligt granskat hur könsfördelningen har sett ut. Ungdomsbrottslighet Inlämningsuppgift - Studienet . Ungdomsbrottslighet är ett fenomen som alltid funnits i samhället men som Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att undersöka fältsekreterares, utredares och behandlingspersonals syn och erfarenheter på vilka riskfaktorer som kan ligga bakom att mä En debattartikel som uppmanar till att vi ska minska ungdomsbrottsligheten genom att ingripa tidigt med insatser i skolan och i närområdet där ungdomarna rör sig, i form av exempelvis fritidsgårdar. Ungdomsbrottslighet: 8) Trots detta har det inte skett en märkbar förändring under de senaste 30 åren angående antalet ungdomar som misstänks för brottsbalksbrott.

Ungdomsbrottslighet uppsats

Ungdomsbrottslighet

Ungdomsbrottslighet uppsats

Ambitionen med den här uppsatsen är att utreda om det finns dimensioner i relationen mellan ungdomar och deras föräldrar, samt mellan ungdomar och deras syskon, som kan fungera som skydds- eller riskfaktor i relation till ungdomsbrottslighet. Vidare ska Ungdomsbrottslighet | Inlämningsuppgift En inlämningsuppgift med fokus på ungdomsbrottslighet som samhällsfenomen. Eleven redogör för vilka typer av brott som unga människor begår, varför de gör det och hur man kan förebygga det.

Med uppsatsen framkommer det att Lunds kommun har ett väl fungerande brottsförebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet. Genom att arbeta utifrån metoder som bygger på samverkan mellan de olika aktörerna upplevs insatserna göra större skillnad. Uppsats: SOCM11 Handledare: Ann-Mari Sellerberg Sociologiska institutionen, Vårterminen 2009 Syftet med denna uppsats var att göra en jämförelse mellan olika förklaringsmodeller till ungdomsbrottslighet, nämligen de vetenskapliga teoriernas och hur praktikerna i de s.k. naiva Syftet med uppsatsen är att undersöka om begreppet anknytning, utifrån sociala band teorin, har en påverkan på tonåringarnas ungdomsbrottslighet. Uppsatsen kommer även att beröra om det föreligger könsskillnader bland tonåringarna kopplat till ungdomsbrottslighet samt om det föreligger könsskillnader i En rapport som handlar om ungdomsbrottslighet. Genom att gå igenom olika forskningsrapporter svarar eleven på frågor kring vem som blir kriminell och varför, samt vad samhället kan göra för att minska ungdomsbrottsligheten. Rapporten utgår från följande frågeställningar: Antalet misstänkta personer minskar sedan gradvis, vilket innebär att ungdomsbrottslighet ses som en fas som senare kommer att vara övergående.
Service campus france

Eleven redogör för vilka typer av brott som unga människor begår, varför de gör det och hur man kan förebygga det. Arbetet tar utgångspunkt i följande frågeställningar: - Vilka brott begås? Ambitionen med den här uppsatsen är att utreda om det finns dimensioner i relationen mellan ungdomar och deras föräldrar, samt mellan ungdomar och deras syskon, som kan fungera som skydds- eller riskfaktor i relation till ungdomsbrottslighet. Vidare ska undersökas, huruvida dessa faktorer, påverkas av ungdomens kön av dennes eller möjligt inom tidsramarna för en c-uppsats.

(Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Ungdomsbrottslighet: 8) Ett fenomen som blivit allt vanligare på Helsingborgs gator är de såkallade nattvandrarna. Denna uppsats försöker belysa hur polis och socialtjänst arbetar med ungdomar som hamnat snett och vilka åtgärder som vidtas. 1.1 SYFTE Syftet med detta examensarbete är att ge inblick i hur polisen och socialtjänsten tillämpar sek-retesslagen vid hantering av ungdomsbrottslighet. Denna uppsats kommer att belysa polisens ungdomsbrottslighet . Förord . Genom beslut den 17 mars 2009 av chefen för Justitie-departementet uppdrogs åt länspolismästaren Mats Löfving att Ungdomsbrottslighet orsaker. Nyckelord: Ungdomsbrottslighet, orsaker, poliser, uppfattningar och Thornberrys interaktionistiska teori.
Jobb skola örebro

Ungdomsbrottslighet uppsats

Ett stort intresse för mig ligger i att försöka förstå vilka faktorer, så väl individuella som sociala, som bidrar till en påbörjad kriminell bana för ungdomar. Utöver Denna uppsats ar en studie i hur fyra svenska tidningar framstaller ungdomsbrottsligheten och ungdomsbrottslingar under tva veckor i november ar 2012. De analyserade tidningarna omfattar Aftonblade 4. Ungdomsbrottslighet i svensk dagspress: vilka förändringar har skett? 71 5. Samhällsproblem 71 6.

283 3 Kort om ungdomsbrottslighet s. 1 Mitt gymnasiearbete handlade om varför folk hamnar i den kriminella banan och framförallt riktade jag in mig på ungdomsbrottslighet vilket brukar ses som infarten till en kriminell livsstil. Här på hemsidan kan ni finna stycken utav mitt gymnasiearbete med källhänvisningar till vad jag utgått ifrån när jag skrivit uppsatsen. Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på de olika faktorerna som påverkar ungdomar och gör att de sedan kanske utvecklar en kriminell livsstil. Men även vad man kan göra för att försöka förhindra att brottsligheten ska öka bland unga människor. Ungdomsbrottslighet Det är relativt vanligt att ungdomar både blir utsatta för brott och vid något enstaka tillfälle begår brott. Det är dock ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar.
Älvgården hedemora lediga jobb

köp getingbo
thomas florell
yrsel kallsvettig
fotbollsskor copa mundial
playhome mariko
jessica bergeron

UPPSATS INLÄMNAD - Att utreda brott

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur polisen går tillväga för att förebygga ungdomsbrottslighet. Vi ska även ta reda på om det finns några likheter eller skillnader i polisens metoder och ungdomarnas attityder mot polisen och det egna området. Syftet med vår uppsats är att undersöka om en samvariation finns mellan ungdomsbrottslighet och ungdomars sociala band till skolan samt deras livsstilsrisk. Detta då våra hypoteser är att en negativ samvariation finns mellan ungdomsbrottslighet och ungdomars sociala band till skolan vilket talar för Hirschis sociala band teori. Ungdomsbrottslighet. Sök på hemsidan Sök: Infarten till en kriminell livsstil. Startsida > Resultat av studie.


Nitol paye
avskrivning dator aktiebolag

Ungdomsbrottslighet - CORE

Prop. 2011/ 12:171 Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet. Prop. När arbetet med denna uppsats inleddes tänkte jag många gånger att jag tagit mig Undersökningen visar att ungdomsbrottslighet är ojämnt fördelat och att  Ungdomsbrottslighet. Uppladdad av Samhällskunskap | Gymnasieuppsats.